Bacaan Sholat Lengkap

bacaan sholat lengkap, tuntunan sholat lengkap, tuntunan sholat 5 waktu, bacaan sholat fardhu, bacaan sholat tarawih lengkap, bacaan sholat lengkap tulisan arab

loading...

Saturday, September 5, 2015

doa akhir tahun

loading...
Setelah sekian lama blog Bacaan Sholat Lengkap tidak membuat posting, alhamdulillah pada hari ini admin blog Bacaan Sholat Lengkap diberikan waktu oleh Allah SWT untuk membuat posting Doa akhir tahun, semoga saja posting Doa akhir tahun ini bermanfaat.

Inilah Fadzilah Doa Akhir Tahun

Sedikit tentang fadhilat Doa akhir tahun Yaitu hendaknya dibaca tiga kali pada akhir waktu ashar, hari dua puluh sembilan atau tiga puluh daripada bulan Zulhiyah. Barangsiapa mem¬baca doa ini daripada waktu yang telah tersebut, ma¬ka berkatalah setan; kesusahanlah bagiku dan sia-sialah pekerjaanku menggoda anak Adam pada se¬tahun ini. Maka dibinasakan dengan Satu saat jua, dengan sebab membaca doa ini. Maka diampuni Allah sekalian dosanya yang setahun ini. Inilah doanya:

doa akhir tahun latin (dalam huruf latin / dalam huruf rummi)
Bismillaahir-rahmaanir-rabiim. Wa shal¬lallaahu `alaa sayyidinaa Muhammadiw wa `alaa aalihii wa shahbihii wa sallam. Allaahnm¬ma maa ‘amiltu fii haadzihis-sanati mimmaa nahaitanii ‘anhu fa lam atub minhu wa lam tansahu wa halimta ‘alayya ba’da qodratika ‘alaa ‘uquubatii wa da’autanii ilat-taubati minhu ba’da jiraa’atii ‘alaa ars’shiyatik, fa innii astaghfiruka faghfirlii bi fadhlika wa maa ‘amiltuhu fiihaa mimmaa tardhaahu wa wa’attanii ‘laihits-tsawaaba fa as’alukallaa¬humma yaa kariimu yaa dzal-jalaali wal-ikraami an tataqabbalahu minnii wa laa taq-tha rajaa’ii minka yaa kariim. Wa shal-lallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadiw wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallam.


Artinya:
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Wahai Allah, segala yang telah kukerjakan selama tahun ini dari apa yang menjadi larangan-Mu, sedang, kami belum bertaubat, padahal Engkau tidak melupakannya dan Engkau bersabar (dengan kasih sayang-Mu), yang sesungguhnya Engkau berkuasa memberikan siksa untuk saya, dan Engkau, telah mengajak saya bertaubat sesudah melakukan maksiat. Karena itulah ya Allah, saya mohon ampunan-Mu dan berilah ampunan kepada saya; dengan kemurahan-Mu. Segala apa yang telah saya kerjakan selama tahun ini, berupa amal per¬buatan yang Engkau ridhai dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala, saya mohon kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah, wahai Dzat yang mempunyai kebesaran dan ke¬muliaan, semoga berkenan menerima amal kami dan semoga Engkau tidak memutuskan harapan kami kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pe¬murah. Dan semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muham¬mad, keluarga dan sahabatnya.

Dibawah ini bacaan sholat lengkap juga menyediakan doa akhir tahun pdf, bagi yang berminat download silahkan di download file doa akhir tahun pdf.pdf
DOWNLOAD BACAAN DOA AKHIR TAHUN PDF

No comments:

Post a Comment

1. Apabila ada kesalahan tulis mohon di luruskan melalui kolom komentar dibawah ini. (Mohon langsung tuliskan kesalahannya, dan seharusnya tulisannya bagaimana. Misalnya: "ynag" SEHARUSNYA "yang")
2. Jangan lupa bagikan tulisan ini kepada saudara-saudara kita. SEMOGA MENJADI AMAL IBADAH BAGI YANG MEMBAGIKANNYA
3. Mohon Tidak Beriklan pada kolom komentar, dan menambahkan link aktif pada kolom komentar
4. MOHON DO'ANYA AGAR KAMI SELALU DIBERI KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN JAUH DARI BALA SERTA DIMURAHKAN RIZKI