http://www.bacaansholatlengkap.com/

November 2015

Sholat sunnah dhuha
Shalat dhuha ialah shalat sunah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Sekurang-kurangnya shalat dhuha ini dua rakaat, boleh empat rakaat, enam rakaat, atau delapan rakaat. Waktu shalat dhuha ini kira-kira matahari sedang naik setinggi ± 7 hasta (pukul tujuh sampai masuk waktu zhuhur).
Bacaan surah dalam shalat dhuha pada rakaat pertama ialah surah Asy-Syamsu (Wasy-syamsi wa dhuhaaha) dan pada rakaat kedua surah Adh-Dhuha (Wadh-dhuhaa wal-laili).

Bacaan Sholat Dhuha
Lafal niat Shalat Dhuha:
bacaan niat sholat dhuha
Ushallii sunnatadh-dhuhaa rak'ataini lillaahi ta`aalaa. Allaahu akbar.
Artinya : "Aku niat shalat sunah dhuha dua rakaat, karena Allah Ta `ala. Allaahu akbar. "

Bacaan do'a setelah selesai shalat dhuha:
Doa yang dibaca setelah selesai shalat dhuha
Doa yang dibaca setelah selesai shalat dhuha
Allaahumma innadh-dhuhaa'a dhuhaa'uka wal-bahaa'a bahaa'uka wal-jamaala jamaaluka wal-quwwata quwwatuka wal-qudrata qudratuka wal-ishmata `ishmatuk. Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa'i fa anzilhu wa in kaana fil-ardhi fa akhrijhu wa in kaana mu'siran fa yassirhu wa in kaana haraaman fa thahhirhu wa in kaana ba'iidan fa qarribhu bihaqqi dhuhaa'ika wa bahaa'ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika aaNnii maa aataita `ibaadakas-shaalihiin.

aRTINYA: "Ya Allah, bahwasanya waktu dhuha itu waktu dhuha-Mu, keindahan itu keindahan-Mu, kecantikan ialah kecantikan-Mu, kekuatan itu kekuatan-Mu, kekuasaan itu kekuasaan-Mu, dan perlindungan itu perlindungan-Mu. Ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit, turunkanlah dan jika ada di dalam bumi, keluar¬kanlah, jika sukar mudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika masih jauh dekatkanlah, berkat waktu dhuha, keindahan, kecantikan, kekuatan dan kekuasaan-Mu, limpahkanlah kepada¬ku segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambaMu yang shaleh. "

Sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. dalam hadits:
Qaala rasuulullaahi shallallaahu `alaihi wa sallama man haafazha `alaa syuf atidh-dhuhaa ghufra lahu dzunuubuhu wa in kaanat mitsla zabadil-bahr

Qaala rasuulullaahi shallallaahu `alaihi wa sallama man haafazha `alaa syuf atidh-dhuhaa ghufra lahu dzunuubuhu wa in kaanat mitsla zabadil-bahr.


"Siapa saja yang dapat mengerjakan shalat dhuha dengan langgeng, akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak busa lautan. "
(HR. Turntudzi)

Lafal niat Shalat Tahiyyatul-Masjid:


Lafal niat Shalat Tahiyyatul-Masjid
Ushalli sunnata tahiyyatil-masjidi rak`ataini lillaahi Ta'aalaa. Allaahu Akbar.
Artinya : "Aku niat shalat sunah tahiyyatil-masjid dua rakaat karena Allah Ta `ala. Allaahu akbar. "

Orang yang masuk ke masjid di kala khatib sedang berkhutbah, hendaklah shalat sunah tahiyyatil-masjid dilakukan dengan ringan, arti¬nya jangan terlalu lama, untuk segera dapat mendengarkan khutbah.

1. Doa waktu berangkat dari rumah ke masjid:


Allaahummaj'al fii qalbii nuuraa wa fii basharii nuuraa wa fii sam’ii nuuraa wa’an yamiinii nuuraa wa `an syimaalii nuuraa wa’an amaamii nuuraa wa’an khalfii nuuraa wa fii `ashabii nuuraa wa fii lahmii nuuraa wa fii damii nuuraa wa fii sya’rii nuuraa wa fii basyarii nuuraa.
Doa waktu berangkat dari rumah ke masjid
Artinya : "Ya Allah, jadikan oleh-Mu cahaya pada hatiku, cahaya pada penglihatanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya di sisi kananku, cahaya di sisi kiriku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya pada saraf-sarafku, cahaya pada daging¬dagingku, cahaya pada darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulitku. " (HR. Bukhari dan Muslim)


2. Doa ketika sedang masuk masjid
Ketika kita mau masuk masjid di sunahkan membaca doa:
Doa ketika sedang masuk masjid
Allaahtmunaghfir lii dzunuubii waftah lii abwaaba rahmatik.

Artinya : "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. "
3. Doa ketika keluar dari masjid

Doa ketika keluar dari masjid
Allaahummaghfir lii dzunuubii waftah lii abwaaba rahmatik.
Allaahumma'shimnii minasy-syaithaanir-rajiim.

"Ya Allah, ampuuilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu kemurahan-Mu. Ya Allah, aku berlindung (kepada¬Mu) dari setan yang terkutuk "

Bacaan doa setelah sholat dhuha. Sudah lama sekali blog bacaan sholat lengkap tidak menambah posting, dan karena permintaan salah satu pengunjung untuk membuat posting Bacaan doa setelah sholat dhuha.

Bacaan doa setelah sholat dhuha

Bacaan doa setelah sholat dhuha tulisan arab

Allaahumma innadh-dhuhaa'a dhuhaa'uka wal-bahaa'a bahaa'uka wal-jamaala jamaaluka wal-quwwata quwwatuka wal-qudrata qudratuka wal-`ishmata `ishmatuk. Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa'i fa anzilhu wa in kaana fil-ardhi fa akhrijhu wa in kaana mu`siran fa yassirhu wa in kaana haraaman fa thahhirhu wa in kaana ba`iidan fa qarribhu bi¬haqqi dhuhaa'ika wa bahaa'ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika aatinii maa aataita `ibaadakas-shaalihiin.
Artinya :
"Ya Allah, bahwasanya waktu dhuha itu waktu dhuha-Mu, keindahan itu keindahan-Mu, kecantikan ialah kecantikan-Mu, kekuatan itu kekuatan-Mu, kekuasaan itu kekuasaan-Mu, dan perlindungan itu perlindungan-Mu. Ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit, turunkanlah dan jika ada di dalam bumi, keluar¬kanlah, jika sukar mudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika masih jauh dekatkanlah, berkat waktu dhuha, keindahan, ke¬cantikan, kekuatan dan kekuasaan-Mu, limpahkanlah kepada¬ku segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba¬Mu yang shaleh. "

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.